Skolans främsta problem ändå inte brist på pengar. - Sydsvenskan
Än mer tveksamt är L-förslaget om att
Det är en sällan skådad bredsida.
De senaste fem åren har skolan tvärtom fått betydligt mer pengar att röra sig med, visar färska
Utred även frågan om indraget medborgarskap. - Sydsvenskan
Det ena behöver dock inte utesluta det andra,

Marknaden för produktion och distribution av försändelser står idag inför stora utmaningar. Att det skickas och distribueras allt färre brev men allt fler paket innebär krav på nya lösningar och affärsmodeller. För att tryckta produkter, direktreklam, post och paket ska kunna distribueras på ett effektivt sätt även i framtiden krävs en utveckling av regelverk och organisationsformer.

För att bidra till ökad kunskap om hur marknaden för produktion och distribution av försändelser fungerar idag, samt hur PostNords framtida roll på denna marknad bör se ut, har Citymail, Grafiska Företagen och 21 Grams gått samman i projektet ”Arena för framtidens distribution”. 

Seminarium och rapport

I går presenterade vi våra fem politiska reformförslag under ett seminarium. Se seminariet i efterhand och ladda ner rapporten.

Rapport: En postmodern framtid

Nu varnas det på goda grunder för följderna om utvidgningsprocessen inte kommer igång på nytt. LÄS MER
Skolans främsta problem ändå inte brist på pengar. - Sydsvenskan

Pressmeddelande: Postnords uppdrag måste begränsas väsentligt

I går presenterade Arena för framtidens distribution sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. Rapporten konstaterar att Postnord, i takt med digitaliseringen och vikande brevvolymer, expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar konkurrensen på marknaden. 

Grafiska Företagen, 21 Grams och CityMail är huvudmännen bakom projektet. Trots att de verkar på eller företräder företag på olika marknader är deras bild samstämmig – konkurrensproblematiken är starkt förknippad med Postnords agerande på marknaden. För att bidra till ökad konkurrens och mångfald på marknaden och motverka en direkt utslagning av privata aktörer så brådskar det med genomgripande reformer.

– Situationen börjar bli ohållbar för flera av företagen i vår bransch. För oss är den principiella frågan om Postnords uppdrag viktigt, och här riktar vi oss till ägaren. Att Postnord, som är en dominerande aktör, har möjlighet att utnyttja sin position till att konkurrera med företag på alla möjliga kringliggande marknader lägger en våt filt över konkurrensen på marknaden, säger Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen.

Rapporten med titeln En postmodern framtid – politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden innehåller fem förslag som syftar till att skapa bättre förutsättningar för en sund och effektiv konkurrens över hela landet, en postservice med högre kvalitet och motverka en utslagning av privata aktörer.

– Postnords uppdrag måste renodlas, om det inte är så att man önskar en enda statlig aktör på marknaden. En marknad som nu sträcker sig långt utanför statens roll att tillhandahålla samhällsservice och brevinfrastruktur. Staten bör snarast avyttra Postnords samtliga verksamheter som ligger utanför bolagets primära uppdrag, förklarar Kaj Peterson, partner 21 Grams.

Morgontidningsdistribution, logistiktjänster, utdelning av oadresserad direktreklam, hantering av paket som väger över 20 kg, tryckeri, print- och kuverteringstjänster är verksamheter som faller utanför den samhällsomfattande tjänsten och Postnords primära uppdrag. Bolaget bör inte heller initiera utvecklingsprojekt som kan tillgodoses av privata aktörer på marknaden. Denna koncentration av verksamheten torde även stärka Postnords ekonomi och lönsamhet.

Väsentligt är även att statens ägarstyrning skärps genom en tydligare och mer frekvent ägardialog. I detta ligger att Postnords särskilda ansvar som dominerande aktör adresseras.

– Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bolagets utnyttjande av sin dominerande ställning och effekterna av dagens prissättningssystem. Priserna på den lilla delen av brevmarknaden där Postnord har monopol, den del som privatpersoner och småföretag nyttjar, stiger i rasande takt, medan priserna på den stora konkurrensutsatta, industriella delen av brevmarknaden sedan många år ligger still är ett allvarligt tecken på att regelverket inte fungerar som det ska, menar Martin Modig, vd CityMail.

Rapporten presenterades på ett seminarium i går, den 13 juni, och finns nu tillgänglig på www.framtidensdistribution.se, där seminariet också kan ses i efterhand.

Utred även frågan om indraget medborgarskap. - Sydsvenskan
27 oktober 2019 03:00
Bäst utan avgift på motorvägen. - Sydsvenskan

Se vårt första seminarium i efterhand

Arena för framtidens distribution arrangerade sitt första seminarium den 14 februari. Du som inte hade möjlighet att närvara på plats har i stället möjlighet att se seminariet filmat här nedan.

 

Pressmeddelande: PostNords framtida roll ska belysas

Säg det riksdagsparti – inklusive Sverigedemokraterna – som inte instämmer i detta.

– Konkurrensen och omvandlingstrycket är i digitaliseringens spår idag enormt för tryckerier och distributionsföretag. Att PostNord i det läget tänjer på sitt kärnuppdrag och utnyttjar sin marknadsdominans för att trycka undan konkurrenter gör läget ohållbart för många företag i vår bransch. Det vill vi ändra på, säger Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen.

Statens monopol på postbefordran avskaffades för 25 år sedan. Trots det, och trots att flera privata aktörer idag konkurrerar med PostNord, har bolaget fortfarande en marknadsdominerande position. Denna position utnyttjas på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Dessutom expanderar PostNord på flera områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet.

28 oktober 2019 17:34

Vårt initiativ syftar till att stimulera debatt, nya idéer och nya initiativ för framtidens distribution. Vår förhoppning är att detta ska leda till bättre förutsättningar för marknadens aktörer och bidra till en bättre konkurrens och service över hela landet.

Projektet presenteras närmare på 1 18 SCALE 1956 CHEFY BEL-AIR 2DR HardTOP I röd VITT AV YAT-MING.. Under våren 2019 kommer en rapport med slutsatser och förslag att presenteras som ett steg mot en bättre framtida produktions- och distributionsmarknad.

Thorwaldsson söker ny roll. Det borde LO också göra. - Sydsvenskan


undertecknade Serbien

21 Grams är ett teknikbolag och marknadsledande inom distribution av fysiska brev. Företaget
erbjuder smart och enkel kommunikation fysiskt och digitalt i hela Norden. 21 Grams startade
2004 och har idag 50 anställda och över 1000 kunder.
/se/

Seminarium: Vad bör vara PostNords uppdrag på en konkurrensutsatt marknad?

Välkommen till ett seminarium om hur den svenska distributionsmarknaden mår ur ett konkurrensperspektiv.

Datum: Torsdagen den 14 februari kl. 11.30-13.30.
En lättare mingellunch serveras mellan 11.30–12.00.
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm. Lokal: Meeting room 6+7+8.
Anmälan: Maila info@framtidensdistribution.se senast tisdag 12 februari.

Arena för framtidens distribution bjuder in till sitt första seminarium torsdagen den 14 februari. Temat är konkurrensen på den svenska distributionsmarknaden och vilket uppdrag PostNord bör ha på denna marknad.

Ebba Busch Thor har drivit KD åt höger.

Kroatien ordförandeland

Moderator: Allan Åberg, partner Paues Åberg Communications

Välkommen med din anmälan senast 12 februari till info@framtidensdistribution.se

Varmt välkommen!

Karl-Petter Thorwaldsson. LÄS MER
Kritisk träff Avancerad Tobruk Huertgen Hell Zip Mint

Initiativtagare

Arbetsförmedlingen, AF, är en koloss. Enligt
1 72 F-5E Tiger II Swiss Air Force Patrouille Suisse w Decal Sheet